Selenium 68. Omówienie projektu testowego: testy płatności

Druga część omówienia projektu testowego dotyczyć będzie drugiej grupy testów, a będą to testy płatności. W tej lekcji pokażę Ci między innymi jak napisałam testy płatności dla użytkownika, który się nie chce rejestrować, dla takiego, który się rejestruje oraz dla takiego, który miał już wcześniej konto i chce się na nie zalogować. Sprawdzimy też podstawową walidację na polach formularza.

Przydatne linki

Artykuł z przykładami użycia klasy Calendar w Javie.

Klasa testowa: PaymentTests

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Wsparcie merytoryczne

Nie masz aktywnego członkostwa. Wykup dostęp albo Zaloguj się, by móc zadawać pytania.

 1. Hej!

  1) Wykonując test z asercją porównującą daty mam problem z niezgodnością formatu daty, otrzymuję poniższy wynik:

  Date on the summary is not correct. Expected: Sierpień 21, 2020 but was: 21 sierpnia, 2020 ==> expected: but was:
  Comparison Failure:
  Expected :Sierpień 21, 2020
  Actual :21 sierpnia, 2020

  Kombinowałem ze zmianą nazw miesięcy w tablicy monthNames na odpowiednio {"stycznia", "lutego" ... } oraz zamianą pozycji MONTH i DAY_OF_MONTH na odpowiednio MONTH i DAY_OF_MONTH, jak poniżej:

  
    private String getCurrentDate() {
      Calendar date = Calendar.getInstance();
      String fullDate = getPolishMonth(date.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)) + " " +
          date.get(Calendar.MONTH) + ", " + date.get(Calendar.YEAR);
      return fullDate;
  }		
  
  

  I otrzymuję wtedy wyjątek: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 21

  Jak poradzić sobie z tym? 🙂

  2) Mam pytanie w kwestii dobrych praktyk w pisaniu wiadomości zwracanej przy nieudanej asercji. Czy warto zawsze dodawać w wiadomości informację o tym jaki był spodziewany wynik i jaki został otrzymany? Chyba we wszystkich przypadkach taką informację mamy w tej samej linijce w zdaniu poprzedzającym zredagowaną przez nas wiadomość.

  3) Czy jest jakaś różnica w wykonywaniu asercji jeżeli jest ona napisana bez "Assertions."? Widzę w Twoim kodzie, że czasami jest od razu assertTrue czy assertEquals z pominięciem "Assertions.".

  Odpowiedz
   • Dzięki, poradziłem sobie z tym :). Mam jeszcze problem z usuwaniem konta - ani Twój ani mój kod nie sprawdza się za każdym razem, 2-3 z 5 prób kończą się sukcesem. Mam wrażenie, że wait.until(ExpectedConditions.alertIsPresent()); nie działa doskonale. Gdy roboczo wrzucam w następnej linii po tym wait'cie Thread.sleep(3000); wtedy zawsze konto usuwa się poprawnie. Jak można rozwiązać to w inny sposób?

    Odpowiedz
 2. Problem w tym, że nie rzuca (moim zdaniem) żadnym pomocnym błędem do konsoli. Wykonując buyOneProductAndSignUpTest() ileś razy z rzędu w końcu jest fail, na stronie widoczna jest informacja o tym, że konto o podanym adresie e-mail jest już zarejestrowane. Oczywistym wnioskiem jest, że nie zadziałała metoda deleteMyAccount(), ale na ten temat informacji w konsoli nie ma :/.
  W konsoli znajduję tylko informację o tym że nie można było namierzyć i kliknąć w myAccountButton. Treść:

  org.openqa.selenium.NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: {"method":"css selector","selector":"li.woocommerce-MyAccount-navigation-link--orders>a"}

  Wycofuję to co napisałem wcześniej o zabiegu z Thread.sleep'em, niestety za którymś razem, dokładnie w ten sam sposób co powyżej, test wyłożył się. A próbowałem to zrobić tak:

    private void deleteMyAccount() throws InterruptedException {
  
      goToMyAccount();
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(deleteAccountButton)).click();
      wait.until(ExpectedConditions.alertIsPresent());
      Thread.sleep(3000);
      driver.switchTo().alert().accept();
  
    }
  

  Całość mojego kodu poniżej:

  import io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager;
      import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
      import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
      import org.junit.jupiter.api.Test;
      import org.openqa.selenium.By;
      import org.openqa.selenium.WebDriver;
      import org.openqa.selenium.WebElement;
      import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
      import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
      import org.openqa.selenium.support.ui.Select;
      import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
  
      import java.util.Calendar;
      import java.util.concurrent.TimeUnit;
  
      import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
  
  public class PaymentTests {
  
    WebDriver driver;
    WebDriverWait wait;
  
    By addToCartButton = By.cssSelector("button[name='add-to-cart']");
    By passwordField = By.cssSelector("input#account_password");
    By blockedUI = By.cssSelector("div.blockUI.blockOverlay");
    By placeOrderButton = By.cssSelector("button#place_order");
    By cardNumberInput = By.cssSelector("input[name='cardnumber']");
    By nameField = By.cssSelector("input[name='billing_first_name']");
    By lastNameField = By.cssSelector("input[name='billing_last_name']");
    By mobileNumberField = By.cssSelector("input#billing_phone");
    By cityField = By.cssSelector("input#billing_city");
    By postcodeField = By.cssSelector("input#billing_postcode");
    By billingAddressField = By.cssSelector("input#billing_address_1");
    By emailField = By.cssSelector("input#billing_email");
    By summaryProductName = By.cssSelector(".product-name>a");
    By summaryOrderNumber = By.cssSelector("li.order>strong");
    By summaryDate = By.cssSelector("li.date>strong");
    By summaryTotalPrice = By.cssSelector("li.total>strong");
    By summaryPaymentMethod = By.cssSelector("li.method>strong");
    By summaryOrderedProductsQuantity = By.cssSelector("strong.product-quantity");
    By deleteAccountButton = By.cssSelector("a.delete-me");
    By errorList = By.cssSelector("ul.woocommerce-error");
    By usernameField = By.cssSelector("input#username");
    By passwordFieldSignIn = By.cssSelector("input#password");
    By myAccountButton = By.cssSelector("li.my-account.menu-item-201");
    By myOrdersButton = By.cssSelector("li.woocommerce-MyAccount-navigation-link--orders>a");
    By viewCartButton = By.cssSelector("li.menu-item-200>a");
    By checkoutButton = By.cssSelector("a.checkout-button");
    By cardCVCField = By.cssSelector("input[name='cvc']");
    By cardExpDateField = By.cssSelector("input[name='exp-date']");
    By placedOrderRows = By.cssSelector("div.woocommerce-MyAccount-content>table>tbody");
    By orderStatusInfo = By.cssSelector("p.woocommerce-notice");
  
  
    @BeforeEach
    public void driverSetup() {
  
      WebDriverManager.chromedriver().setup();
      driver = new ChromeDriver();
      driver.manage().window().maximize();
      driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(10, TimeUnit.SECONDS);
      wait = new WebDriverWait(driver, 10);
  
      driver.navigate().to("https://fakestore.testelka.pl");
      driver.findElement(By.cssSelector(".woocommerce-store-notice__dismiss-link")).click();
  
    }
  
    @AfterEach
    public void driverQuit() {
  
      driver.close();
      driver.quit();
  
    }
  
    @Test
    public void buyOneProductWithoutAccountTest() {
  
      buyOneProductNoSignUp();
      assertEquals("Dziękujemy. Otrzymaliśmy Twoje zamówienie.",
          getOrderStatus(), "Failed to place the order without registration of a new account.");
  
    }
  
    @Test
    public void buyOneProductAndSignUpTest() {
  
      buyOneProductAndSignUp();
      assertTrue(driver.findElements(placedOrderRows).size() > 0,
          "Failed to place the order with simultaneous new account registration.");
      deleteMyAccount();
    }
  
    @Test
    public void registeredUserCanSeePlacedOrdersTest() {
  
      buyOneProductAndSignUp();
      goToMyOrders();
      assertTrue(driver.findElements(placedOrderRows).size() > 0,
          "User was not able to see his orders in \"Moje Zamówienia\" section.");
      deleteMyAccount();
    }
  
    @Test
    public void paymentPageSignInAndPayTest() {
  
      selectProductAndGoToPaymentPage();
      driver.findElement(By.cssSelector("a.showlogin")).click();
  
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(usernameField)).sendKeys("egil@postur.is");
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(passwordFieldSignIn)).sendKeys("Egil123!!!");
      driver.findElement(By.cssSelector("button.woocommerce-form-login__submit")).click();
  
      driver.findElement(emailField).clear();
      driver.findElement(emailField).sendKeys("egil@postur.is");
      submitPaymentDetails();
      acceptTerms();
      placeOrder();
      assertEquals("Dziękujemy. Otrzymaliśmy Twoje zamówienie.",
          getOrderStatus(), "Failed to sign from payment page and to complete the order.");
  
    }
  
    @Test
    public void orderSummaryTest() {
  
      buyOneProductNoSignUp();
  
      String expectedProductName = "Wspinaczka Via Ferraty";
      String actualProductName = driver.findElement(summaryProductName).getText();
  
      String expectedOrderNumber = driver.findElement(summaryOrderNumber).getText();
      int orderNumber = Integer.parseInt(expectedOrderNumber);
  
      String expectedDate = getCurrentDate();
      String actualDate = driver.findElement(summaryDate).getText();
  
      String expectedPrice = "2 799,00 zł";
      String actualPrice = driver.findElement(summaryTotalPrice).getText();
  
      String expectedPaymentMethod = "Karta debetowa/kredytowa (Stripe)";
      String actualPaymentMethod = driver.findElement(summaryPaymentMethod).getText();
  
      String expectedProductQuantity = "× 1";
      String actualQuantity = driver.findElement(summaryOrderedProductsQuantity).getText();
  
      assertAll(
          () -> assertEquals(expectedProductName, actualProductName,
              "Product's name in the summary is different than name of the product which was added to cart."),
          () -> assertTrue(orderNumber > 0, "The order's number is not bigger than 0"),
          () -> assertEquals(expectedDate, actualDate, "The date in the summary is not as expected."),
          () -> assertEquals(expectedPrice, actualPrice, "The price in the summary is not as expected."),
          () -> assertEquals(expectedPaymentMethod, actualPaymentMethod, "The payment method in the summary is not as expected."),
          () -> assertEquals(expectedProductQuantity, actualQuantity, "The product quantity in the summary is not as expected.")
      );
    }
  
    @Test
    public void checkoutFormValidationTest() {
  
      selectProductAndGoToPaymentPage();
      fillOutRegistrationData("", "", "", "", "", "", "");
      submitPaymentDetails();
      acceptTerms();
      placeOrder();
  
      String errorMessage = driver.findElement(errorList).getText();
  
      String nameErrorMessage = "Imię płatnika jest wymaganym polem.";
      String lastNameErrorMessage = "Nazwisko płatnika jest wymaganym polem.";
      String streetErrorMessage = "Ulica płatnika jest wymaganym polem.";
      String zipCodeErrorMessage = "Kod pocztowy płatnika nie jest prawidłowym kodem pocztowym.";
      String cityErrorMessage = "Miasto płatnika jest wymaganym polem.";
      String phoneNumberErrorMessage = "Telefon płatnika jest wymaganym polem.";
      String emailErrorMEssage = "Adres email płatnika jest wymaganym polem.";
  
      assertAll(
          () -> assertTrue(errorMessage.contains(nameErrorMessage), "Displayed validation error message for the first name field was not as expected."),
          () -> assertTrue(errorMessage.contains(lastNameErrorMessage), "Displayed validation error message for the last name field was not as expected."),
          () -> assertTrue(errorMessage.contains(streetErrorMessage), "Displayed validation error message for the street field was not as expected."),
          () -> assertTrue(errorMessage.contains(zipCodeErrorMessage), "Displayed validation error message for the zip code field was not as expected."),
          () -> assertTrue(errorMessage.contains(cityErrorMessage), "Displayed validation error message for the city field was not as expected."),
          () -> assertTrue(errorMessage.contains(phoneNumberErrorMessage), "Displayed validation error message for the phone number field was not as expected."),
          () -> assertTrue(errorMessage.contains(emailErrorMEssage), "Displayed validation error message for the phone number field was not as expected.")
      );
    }
  
    @Test
    public void incorrectPhoneNumberTest() {
  
      selectProductAndGoToPaymentPage();
      fillOutValidData();
      driver.findElement(mobileNumberField).clear();
      enterMobileNumber("abcdefghijk");
      submitPaymentDetails();
      acceptTerms();
      placeOrder();
  
      String expectedPhoneNumberErrorMessage = "Telefon płatnika nie jest poprawnym numerem telefonu.";
      String actualPhoneNumberErrorMessage = driver.findElement(errorList).getText();
  
      assertTrue(actualPhoneNumberErrorMessage.contains(expectedPhoneNumberErrorMessage), "Displayed wrong format error message for the phone number field was not as expected.");
  
    }
  
    private void enterEmail(String email) {
  
      driver.findElement(By.cssSelector("input#billing_email")).sendKeys(email);
  
    }
  
    private void buyOneProductAndSignUp() {
  
      selectProductAndGoToPaymentPage();
      fillOutValidData();
      tickCreateAccount();
      setPassword("p4ssw0rdTesEl157+_@");
      submitPaymentDetails();
      acceptTerms();
      placeOrder();
      goToMyAccount();
      goToMyOrders();
  
    }
  
  
    private void buyOneProductNoSignUp() {
  
      selectProductAndGoToPaymentPage();
      fillOutValidData();
      submitPaymentDetails();
      acceptTerms();
      placeOrder();
  
    }
  
    private void selectProductAndGoToPaymentPage() {
  
      goToClimbingProductPage();
      addToCart();
      goToCart();
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(checkoutButton)).click();
  
    }
  
    private void submitPaymentDetails() {
  
      driver.switchTo().frame(0);
  
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(cardNumberInput)).sendKeys("4242424242424242");
  
      driver.switchTo().defaultContent();
      driver.switchTo().frame(1);
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(cardExpDateField)).sendKeys("02/23");
  
      driver.switchTo().defaultContent();
      driver.switchTo().frame(2);
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(cardCVCField)).sendKeys("311");
    }
  
    private void acceptTerms() {
  
      driver.switchTo().defaultContent();
      driver.findElement(By.cssSelector("input#terms")).click();
  
    }
  
    private void fillOutRegistrationData(String firstName, String lastName, String email, String street, String postCode, String city, String mobileNumber) {
  
      enterName(firstName);
      enterLastname(lastName);
  
      WebElement countrySelectionDropdown = driver.findElement(By.id("billing_country"));
      Select country = new Select(countrySelectionDropdown);
      country.selectByValue("PL");
  
      enterEmail(email);
      enterStreet(street);
      enterPostcode(postCode);
      enterCity(city);
      enterMobileNumber(mobileNumber);
  
    }
  
    private void fillOutValidData() {
  
      fillOutRegistrationData("Egill", "Skallagrimsson", "e.skallagrimsson@postur.is",
          "Kveldulfsvegur", "11-123", "Mosfell", "600123456");
  
    }
  
    private void enterName(String firstName) {
  
      driver.findElement(nameField).sendKeys(firstName);
  
    }
  
    private void enterLastname(String lastName) {
  
      driver.findElement(lastNameField).sendKeys(lastName);
  
    }
  
    private void enterStreet(String street) {
  
      driver.findElement(billingAddressField).sendKeys(street);
  
    }
  
    private void enterPostcode(String postCode) {
  
      driver.findElement(postcodeField).sendKeys(postCode);
  
    }
  
    private void enterCity(String city) {
  
      driver.findElement(cityField).sendKeys(city);
  
    }
  
    private void enterMobileNumber(String mobileNumber) {
  
      driver.findElement(mobileNumberField).sendKeys(mobileNumber);
  
    }
  
    private void tickCreateAccount() {
  
      driver.findElement(By.cssSelector("input#createaccount")).click();
  
    }
  
    private void setPassword(String password) {
  
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(passwordField));
      driver.findElement(passwordField).sendKeys(password);
  
    }
  
    private void waitForProcessingEnd() {
  
      wait.until(ExpectedConditions.numberOfElementsToBe(blockedUI, 0));
    }
  
    private void placeOrder() {
  
      driver.findElement(placeOrderButton).submit();
      waitForProcessingEnd();
  
    }
  
    private void goToCart() {
  
      driver.findElement(viewCartButton).click();
  
    }
  
    private void goToMyOrders() {
  
      driver.findElement(myOrdersButton).click();
  
    }
  
    private void addToCart() {
  
      driver.findElement(addToCartButton).click();
    }
  
    private void goToClimbingProductPage() {
  
  
      driver.navigate().to("https://fakestore.testelka.pl/product/wspinaczka-via-ferraty/");
    }
  
    private String getOrderStatus() {
  
  
      wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(orderStatusInfo));
      WebElement orderStatus = driver.findElement(orderStatusInfo);
      return orderStatus.getText();
  
    }
  
    private void goToMyAccount() {
  
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(myAccountButton)).click();
  
    }
  
    private void deleteMyAccount() {
  
      goToMyAccount();
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(deleteAccountButton)).click();
      wait.until(ExpectedConditions.alertIsPresent());
      driver.switchTo().alert().accept();
  
    }
  
    private String getCurrentDate() {
  
      Calendar date = Calendar.getInstance();
      String month = getPolishMonth(date.get(Calendar.MONTH));
      String fullDate = date.get(Calendar.DAY_OF_MONTH) + " " + month + ", " + date.get(Calendar.YEAR);
      return fullDate;
    }
  
    private String getPolishMonth(int numberOfMonth) {
      String[] monthNames = {"stycznia",
          "lutego", "marca", "kwietnia", "maja", "czerwca", "lipca", "sierpnia", "września", "października",
          "listopada", "grudnia"};
      return monthNames[numberOfMonth];
    }
  }
  

  Proszę o pomoc :). Przy okazji, czy da się coś zrobić żeby wszystkie testy w danej klasie uruchamiały się 5 razy?

  Odpowiedz