Selenium 61. Zrzuty ekranu: wykonywanie screenshotów strony i elementów

W tej lekcji pokażę Ci screenshoty w Selenium – jak je wykonywać i zapisywać oraz jak zrobić screenshota jedynie jednego elementu.

Zrzuty ekranu możemy wykonywać w Selenium dzięki metodzie getScrenshotAs(), w której jako parametr przekazujemy typ zrzutu ekranu. Metoda ta jest dostępna zarówno w WebElementach jak i poszczególnych driverach, np. na obiekcie klasy ChromeDriver. Jeżeli jednak chcemy tej metody użyć na obiekcie typu WebDriver (który jest interfejsem), to takiego drivera musimy najpierw rzutować na TakesScreenshot. Po tej operacji możemy już użyć metody do wykonania screenshota.

Zrzut ekranu, który wykonamy trzeba jeszcze gdzieś zapisać. Pokażę Ci jak to zrobić na dwa sposoby: pierwszy zakłada użycie klasy FileUtils, a drugi użycie klasy, którą mamy już w Selenium. Oba są do siebie szalenie podobne w użyciu. Z FileUtils spotkasz się częściej w internecie chcąc znaleźć informację na temat tego jak zapisać screenshota do pliku. Trzeba jednak brać pod uwagę, że wiąże się to z dodaniem nowej zależności do POMa, czego nie trzeba robić korzystając z klasy dostarczanej przez Selenium.

Dokumentacja do metod, klas i interfejsów w Selenium, o których mówię w tej lekcji znajduje się pod linkami: Interface TakesScreenshot, Interface OutputType, Class FileHandler.

Wsparcie merytoryczne

Nie masz aktywnego członkostwa. Wykup dostęp albo Zaloguj się, by móc zadawać pytania.