Selenium 74. Page Object Model: refaktoryzacja kodu i klasa BaseTest

W tej lekcji przeprowadzimy refaktor tego, co napisaliśmy do tej pory oraz wprowadzimy klasę BaseTest.

Uwaga: plik z projektem testowym, na którym pracujemy w lekcjach dotyczących POM wymaga uzyskania dostępu. Dostaniesz go tutaj.

Klasa BaseTest będzie nam służyła jako bazowa klasa testowa, zawierająca np. metody, z których będziemy chcieli korzystać w każdym teście i klasie testowej. Będą to metody, które nie znajdą się w klasach Page Object, bo nie dotyczą konkretnych części strony, którą testujemy, są ściśle związane z warstwą testów i ich organizacji. Przykładem może być tutaj np. zamykanie drivera po każdym teście.

Zaktualizowane klasy

Klasa testowa: CartTests

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Bazowa klasa testowa: BaseTests (ale możesz ją sobie nazwać BaseTest)

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Klasa Page Object: CartPage

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Klasa Page Object: CategoryPage

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Klasa Page Object: ProductPage

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Lista lekcji dotyczących Page Object Model:

Wsparcie merytoryczne

Nie masz aktywnego członkostwa. Wykup dostęp albo Zaloguj się, by móc zadawać pytania.