Selenium w C# 12. Znaczniki i konsola deweloperska

W tej lekcji poznasz znaczniki i zapoznasz się z konsolą deweloperską, która będzie naszym podstawowym narzędziem do budowania lokatorów dla elementów.

Znaczniki i konsola deweloperska: linki i materiały

Znaczniki

Znaczniki HTML, inaczej tagi, to to, co jest umieszczone w nawiasach trójkątnych (ostrych) w dokumencie. Np. poniższy fragment reprezentuje paragraf (znacznik <p>)

<p>To jest jakiś paragraf</p>

Jak widzisz mamy tutaj zarówno <p> jak i </p>. Znaczniki najczęściej występują właśnie w parach. Pierwszy z nich nazywany jest znacznikiem otwierającym a drugi zamykającym. Pomiędzy nimi może się znaleźć jakiś tekst.

Pomiędzy znacznikami mogą się znaleźć także inne znaczniki, np.:

<div>
	<p>To jest jakiś paragraf</p>
	<h1>A to jest nagłówek</h1>
</div>

Nie wszystkie jednak występują parami, niektóre elementy potrzebują tylko jednego znacznika otwierającego, jak np. <img> czy <input>.

Atrybuty

Elementy mogą także zawierać jakieś atrybuty.

<a href="https://pl.wiktionary.org/wiki/" class="extiw" title="wikt:">Wikisłownik</a>

W powyższym przykładzie mamy znacznik a, który będzie reprezentować element, który jest linkiem. Atrybutami zaś są href, class oraz title. Href jest szczególnym atrybutem mówiącym o tym pod jaki adres dany link ma kierować. Wartości atrybutów znajdują się w cudzysłowach i poprzedzone są nazwą atrybutu i znakiem równości.

Mimo, iż atrybuty mogą być niestandardowe i całkowicie dowolne, to jednak możemy wyróżnić kilka najczęstszych. Są to class, id i name. Są na tyle powszechne w użyciu, że Selenium dostarcza metody, które pozwalają na proste pobranie informacji o elemencie właśnie na podstawie wartości któregoś z tych atrybutów.

HTML – materiały

Podrzucam jeszcze raz linka do podstaw HTMLa. Znajdziesz tam trochę więcej informacji o HTMLu i znacznikach.