Selenium w C# 5. Zamykanie sesji i okna przeglądarki

W tej lekcji omówimy zamykanie sesji i okna przeglądarki, bo wbrew pozorom, to nie jest to samo.

 

Zamykanie sesji i okna przeglądarki: linki i materiały

Metody zamykające sesję i okna przeglądarki

Metody, o których jest mowa w tej lekcji to:

 • Close() – ta metoda zamyka bieżące okno przeglądarki (w tym kontekście okno i zakładka są traktowane tak samo, więc oznacza to również zamknięcie bieżącej zakładki); ta metoda nie zamyka sesji;
 • Quit() – ta metoda zamyka sesję; oznacza to również, że chromedriver.exe (albo inny driver, jeżeli nie używamy Chrome’a) znika nam z procesów.

Dokumentacja Selenium: linki

Sygnatury wszystkich wyjaśnionych dzisiaj metod znajdują z w interfejsie IWebDriver. Ponieważ to interfejs, nie zobaczysz tam implementacji tych metod. Interfejs to raczej coś w rodzaju kontraktu czy umowy mówiącej o tym jakie metody ma implementować każda klasa implementująca ten interfejs. Interfejs ten jest zaimplementowany przez klasę RemoteWebDriver – jak wygląda ta klasa i omówione metody możesz podejrzeć tutaj.

using NUnit.Framework;
using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;
using System;

namespace TestowyProjekt.DriverMethods
{
  class QuitAndClose
  {
    IWebDriver driver;

    [SetUp]
    public void Setup()
    {
      driver = new ChromeDriver();
      driver.Manage().Window.Position = new System.Drawing.Point(8, 30);
      driver.Manage().Window.Size = new System.Drawing.Size(1290, 730);

      driver.Manage().Timeouts().ImplicitWait = TimeSpan.FromSeconds(5);
      driver.Manage().Timeouts().PageLoad = TimeSpan.FromSeconds(5);
    }
    [Test]
    public void gotToGoogleTest()
    {
      driver.Navigate().GoToUrl("https://google.pl");
    }
    [TearDown]
    public void TearDown()
    {
      //driver.Close();
      driver.Quit();
    }

  }
}

Możliwość komentowania została wyłączona.