Selenium w C# 9. Ustawienia okna przeglądarki

W tej lekcji pokażę Ci jak zmieniać (albo pobierać) ustawienia okna przeglądarki. Zajmiemy się pozycją i wielkością okna, pokażę Ci też jak w Selenium przełączyć okno przeglądarki na pełny ekran, jak je zminimalizować oraz jak zmaksymalizować.

 

Ustawienia okna przeglądarki: linki i materiały

Właściwości i metody pokazane w filmie

Właściwości, dzięki którym pobieramy i ustawiamy informacje dotyczące położenia i wielkości okna przeglądarki to:

  • Position { get; set; } – ta właściwość odpowiada za pozycję okna przeglądarki, jest typu Point;
  • Size { get; set; } – odpowiada za wielkość okna przeglądarki, jest typu Size;

Metody omówione i pokazane w akcji w tej lekcji to:

  • FullScreen() – ustawia okno przeglądarki w trybie pełnoekranowym;
  • Maximize() – maksymalizuje okno przeglądarki;
  • Minimize() – minimalizuje okno przeglądarki.

Klasy Point i Size oraz platforma .NET

Właściwości Position i Size są typów Point i Size, co oznacza, że żeby np. zmienić położenie przeglądarki, musimy stworzyć nowy obiekt typu Point. Tak samo jest, gdy pobieramy wartość z Position albo Size – otrzymamy ją w postaci obiektu typu Point albo Size.

Point i Size nie są częścią Selenium – są częścią  .NETa, z którego (być może nieświadomie) korzystasz. .NET to platforma od Microsoftu, która obejmuje po pierwsze biblioteki klas dostarczające jakichś standardowych funkcjonalności (np. właśnie możliwość użycia Point i Size), a pop drugie CLR (Common Language Runtime) czyli środowisko uruchomieniowe.  Na tym środowisku działają napisane przez nas testy. .NET nie jest związany z jednym językiem programowania – możemy pisać np. w C#, VB albo F#. Dopiero potem kod jest kompilowany do wspólnego języka: Common Intermediate Language. I dopiero po tej kompilacji program jest uruchamiany we wspomnianym już CLR.

Ustawienia okna przeglądarki: klasa Window.cs

Poniżej znajdziesz kod, który pojawił się w lekcji.

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Dokumentacja Selenium: linki

Sygnatury wszystkich wyjaśnionych dzisiaj właściwości i metod znajdują z w interfejsie IWindow. Interfejs ten jest zaimplementowany przez klasę RemoteWindow – jak wygląda ta klasa i omówione metody i właściwości oraz co w szczególności dzieje się w blokach get i set przy pobieraniu lub zapisywaniu informacji, możesz podejrzeć tutaj.