Selenium w C# 26. Wprowadzenie do klasy Actions: klikanie oraz przesuwanie kursora myszki

W tej lekcji w ramach wprowadzenia do klasy Actions przerobimy klikanie oraz przesuwanie kursora myszki na wskazane miejsce. Klasa Actions jest klasą pozwalającą na bardziej dosłowne symulowanie akcji użytkownika. Umożliwia też coś, czego nie zrobimy dotychczas poznanymi metodami, a mianowicie pozwala na zasymulowanie akcji typu przeciągnij i upuść.

Klikanie oraz przesuwanie kursora myszki: linki i materiały

Linijka w narzędziach deweloperskich

Na filmie pokazuję jak w narzędziach deweloperskich w Chrome możemy sobie włączyć linijkę. Będzie nam ona potrzebna przy określaniu położenia danego elementu na stronie względem lewego górnego rogu okna przeglądarki.

Obiekt klasy Actions

Żebyśmy mogli użyć metod, jakie oferuje klasa Actions musimy najpierw zainicjalizować obiekt takiej klasy. W konstruktorze musimy przekazać drivera.

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Na takim obiekcie możemy już wywoływać metody, np. Click() pamiętając o tym, że musimy potem także wywołać metodę budującą dany łańcuch akcji, a następnie metodę ją wykonującą.

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Lewy przycisk myszy

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy możemy zasymulować zwykłą metodą Click(). W metodzie tej możemy przekazać element, w który chcemy kliknąć, ale możemy też nic nie przekazywać. Co się wtedy dzieje i czym się różnią te metody pokazuję w filmie.

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Przesuwanie kursora myszki do podanej lokalizacji

Przy okazji poprzedniej metody wspominam też o możliwości przesunięcia kursora myszki na wskazaną lokalizację. Wystarczy, że znamy koordynaty punktu docelowego względem lewego górnego rogu okna przeglądarki.

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Linki

Więcej o klasie Actions i dostępnych w niej metodach znajdziesz w dokumentacji.

Kod

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Wsparcie merytoryczne

Nie masz aktywnego członkostwa. Wykup dostęp albo Zaloguj się, by móc zadawać pytania.

  1. Po odkomentowaniu actions.MoveByOffset(300, 580).Click().Build().Perform(); test się wysypuje. Na 41 linijce kodu dostaję wyjątek 'OpenQA.Selenium.WebDriverException: 'move target out of bounds'. W oknie przeglądarki element, który chcę kliknąć jest widoczny. Dlaczego te dwie akcje gryzą się ze sobą?

    P.S. Link do polityki wsparcia na tej stronie nie działa poprawnie 😉

    Odpowiedz