Selenium w C# 30. Przesuwanie elementów

W tej lekcji zobaczysz metody, dla których z reguły sięgamy po klasę Action. Chodzi o metody umożliwiające przesuwanie elementów czyli akcje typu drag and drop.

Przesuwanie elementów

Ramki

Ramki i przełączanie się do nich jeszcze przed nami, ale w tej lekcji pojawi się przełączenie do ramki o indeksie 1 (czyli drugiej ramki na stronie, bo numerujemy od zera). Możemy to zrobić poniższą metodą:

 driver.SwitchTo().Frame(1);

Przesuwanie i upuszczanie elementu na inny element

Pierwszym przykładem, który zobaczysz będzie przesunięcie jednego kwadratu na drugi i upuszczenie go tam. Taką akcję możemy wykonać za pomocą metody DragAndDrop(), gdzie jako parametry podajemy element, który chcemy przenieść oraz element na który chcemy ten pierwszy upuścić.

Drugim sposobem jest posklejanie kilku innych metod razem. Metody te znajdują się zresztą w metodzie DragAndDrop(), a że są publiczne, to możemy ich użyć również w naszych testach. Tutaj musimy użyć kolejno metod ClickAndHold(), MoveToElement(), Release().

Przesuwanie elementu o przesunięcia podane w pikselach

Jeżeli mamy inny przypadek, tj. nie chcemy przesunąć elementu na inny element ale posłużyć się wartością przesunięcia, np. chcemy przesunąć element o 40 pikseli w dół i 300 pikseli w prawo, użyjemy metody DragAndDropToOffset(). W parametrach podajemy element, który chcemy przesunąć oraz wartości przesunięcia w poziomie i pionie.

Drugim sposobem jest również sklejenie kilku innych metod, w tym wypadku będą to ClickAndHold(), MoveByOffset() i Release().

Kod

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.