Selenium w C# 27. Prawy przycisk myszy w Selenium oraz podwójny klik

Kontynuujemy poznawanie metod w klasie Action i w tej lekcji mamy prawy przycisk myszy w Selenium, czyli tzw. context click oraz podwójny klik lewym przyciskiem myszy (double click).

Prawy przycisk myszy w Selenium oraz podwójny klik: linki materiały

Podwójny klik (double click)

W klasie Action dostępna jest metoda służąca do zasymulowania podwójnego kliknięcia lewym przyciskiem myszy. Metody tej można użyć bez parametru albo z parametrem (IWebElement). Jeżeli użyjemy tej metody bez parametru to podwójny klik zostanie wykonany w ostatnim znanym położeniu myszki. Jest to więc zachowanie analogiczne do poprzednio poznanych metod. Jeżeli jednak w parametrze podamy jakiś element (IWebElement), to właśnie ten element zostanie dwukrotnie kliknięty.

Prawy przycisk myszy (context click)

Kliknięcie prawego przycisku myszy to tzw. context click. Często, także w naszym przykładzie, po takiej akcji na określonym elemencie wyświetla się menu kontekstowe. Nie obsłużymy tego w Selenium zwykłymi metodami, bo na elementach nie ma takiej metody. Ale na szczęście jest w klasie Action.

Tej metody również możemy używasz z parametrem lub bez niego i działa to wtedy analogicznie do poprzednio omawianej metody.

Kod

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Możliwość komentowania została wyłączona.