Selenium w C# 70. TestHelper: metody pomocnicze

Kontynuujemy rozpoczętą w poprzedniej lekcji próbę wycięcia Selenium z kodu testów. Zostało nam jeszcze jedno miejsce, gdzie używamy gołego Selenium. Żeby to zrobić stworzymy klasę z metodami pomocniczymi.

Ostatnim miejscem w testach, w którym cały czas używamy Selenium jest ta mało wesoła, acz ciekawa, sytuacja, w której czasami na Chrome w jednym teście musimy kliknąć przycisk dwukrotnie, żeby zaskoczył. Potrzebowaliśmy tam złapać wyjątek WebDriverTimeoutException i po jego złapaniu kliknąć przycisk jeszcze raz. No i właśnie do tego wyjątku potrzebowaliśmy Selenium w teście. Po tym co zrobimy dzisiaj, już nie będziemy potrzebować.

Kod

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Wsparcie merytoryczne

Nie masz aktywnego członkostwa. Wykup dostęp albo Zaloguj się, by móc zadawać pytania.