Selenium w C# 11. Metody lokalizujące

Po lekcjach i zadaniu dotyczącym ustawień okna przeglądarki, czas na wstęp do czegoś ciekawszego. W tej lekcji poopowiadam Ci trochę czym są metody lokalizujące oraz wprowadzę Cię do lokatorów, którymi to będziemy się zajmować przez kolejne lekcje.

Metody lokalizujące: linki i materiały

Metody lokalizujące pokazane w filmie

Metody omówione i pokazane w tej lekcji to:

  • FindElement(By by) – zwraca element zlokalizowany za pomocą wybranego lokatora;
  • FindElements(By by) – zwraca kolekcję elementów (ReadOnlyCollection<IWebElement>) zlokalizowanych za pomocą wybranego lokatora.

W filmie wspominam także o tym co nas czeka, a mianowicie o lokatorach jak będę mówić o metodach lokalizujących. W Selenium mamy osiem takich metod:

  • By.ClassName(string nazwaKlasy) – wyszukiwanie na podstawie nazwy klasy elementu (atrybut class);
  • By.Name(string nazwa) – wyszukiwanie na podstawie atrybutu name elementu;
  • By.Id(string id) – wyszukiwanie na podstawie id elementu (atrybut id);
  • By.TagName(string nazwaTaga) – wyszukiwanie na podstawie atrybutu tagName elementu;
  • By.LinkText(string tekstLinka) – wyszukiwanie za pomocą tekstu w elemencie, który jest linkiem;
  • By.PartialLinkText(string częściowyTekstLinka) – wyszukiwanie za pomocą części tekstu w elemencie, który jest linkiem;
  • By.CssSelector(string selektorCSS) – wyszukiwanie za pomocą przygotowanego selektora CSS;
  • By.XPath(string xpath) – wyszukiwanie za pomocą przygotowanego XPatha.

Klasa ReadOnlyCollection

Klasa ReadOnlyCollection to część .NETa. Obiekt tej klasy zwraca metoda FindElements. Więcej o tej klasie powiemy sobie, gdy będziemy już używać jej obiektów, jeżeli natomiast zżera Cię ciekawość jakie metody i właściwości ma ta klasa, to znajdziesz je w dokumentacji.

Dokumentacja Selenium: linki

Sygnatury wszystkich wyjaśnionych dzisiaj metod znajdują z w interfejsie ISearchContext. Interfejs ten jest zaimplementowany przez klasę RemoteWebDriver – jak wygląda ta klasa i omówione metody możesz podejrzeć tutaj.

Wsparcie merytoryczne

Nie masz aktywnego członkostwa. Wykup dostęp albo Zaloguj się, by móc zadawać pytania.