Selenium w C# 44. Listy rozwijane (SelectElement): pobieranie informacji

Listy rozwijane, czyli to, co pewnie kojarzysz także pod nazwą „dropdown”, to elementy, które możemy potraktować tak jak każdy inny. Ale możemy też posłużyć się klasą SelectElement, która ułatwia np. pobieranie informacji o listach rozwijanych.

Listy rozwijane (SelectElement): pobieranie informacji

Dla Selenium listą rozwijaną nie jest wszystko, co nam się może wydawać, że nią jest. Ważny jest tag elementu: musi to być <select>. Inaczej nie będziemy w stanie użyć metod i właściwości pokazanej w tej i kolejnej lekcji i będziemy się musieli posłużyć dotychczas poznanymi metodami na poradzenie sobie z elementami.

Typy list rozwijanych

Lista może być jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Różnią się one tylko obecnością atrybutu multiple.

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Klasa SelectElement

Wspominałam już, że do obsługi list rozwijanych mamy klasę SelectElement. Gdy tworzymy nowy obiekt tej klasy w konstruktorze przekazujemy element. Ten element musi być elementem o tagu <select> więc zwróć uwagę, czy lokator, na pewno zwraca właśnie to a nie coś powyżej albo wewnątrz elementu o tagu <select>.

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Gdy mamy już taki obiekt, możemy na nim wykonywać metody przygotowane pod taki typ elementu. Poniżej zobaczysz wszystkie właściwości, o których mówię w bieżącej lekcji.

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Wszystkie właściwości, o których mówię znajdziesz też na stronie dokumentacji.

Kod

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Wsparcie merytoryczne

Nie masz aktywnego członkostwa. Wykup dostęp albo Zaloguj się, by móc zadawać pytania.