Selenium w C# 78. Deserializacja JSONa

W poprzedniej lekcji zczytywaliśmy dane z JSONa niejako „na piechotę”. W przypadku konieczności wyciągania wartości wielu kluczy z pliku JSON, będzie to mało wygodne. Na szczęście możemy to zrobić sprytniej deserializując JSONa i otrzymując obiekt, na którym będziemy mogli pracować.

Paczki nugetowe

Żeby to, co dzisiaj zrobimy zadziałało, potrzebujemy dodatkowej paczki nugetowej: Microsoft.Extensions.Configuration.Binder.

Data Transfer Object

Obiekt klasy Configuration, którą stworzyliśmy na potrzeby deserializacji JSONa do DTO, czyli Data Transfer Object. Taki obiekt nie realizuje żadnej logiki biznesowej. Służy tylko do transferu danych np. między warstwami aplikacji.

Data Transfer Object – Martin Fowler

Kod

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Wsparcie merytoryczne

Nie masz aktywnego członkostwa. Wykup dostęp albo Zaloguj się, by móc zadawać pytania.

  1. W Java dla TestNG mamy 4 poziomy okraszania testów dla ich uruchomienia (Suite, Test, Class, Method), które mogą być Before lub After testu.
    Czy w C# również mamy (bezpośrednio lub przez jakąś bibliotekę) możliwość ustawień testów w podobny sposób? Jak na razie spotkaliśmy się w kursie tylko z [OneTimeSetUp], [SetUp], [TearDown].

    Odpowiedz