Selenium w C# 23. Pobieranie informacji o elementach cz.1

Ta lekcja jest pierwszą z dwóch, w której dowiesz się jak pobierać informacje o elementach, które mogą nam się przydać np. do asercji albo waitów. Dzisiaj dowiesz się jak sprawdzić, czy element jest wyświetlony, zaznaczony lub aktywny oraz jak pobrać położenie elementu, jego rozmiar oraz nazwę taga.

Pobieranie informacji o elementach: linki i materiały

Jak pobrać położenie elementu, jego rozmiar oraz nazwę taga

Położenie elementu możemy możemy sobie pobrać korzystając z właściwości Location. Typem zwracanym będzie Point. Położenie jakie dostaniemy będzie położeniem lewego górnego rogu elementu względem lewego górnego rogu okna przeglądarki.

Rozmiar elementu możemy natomiast pobrać korzystając z innej właściwości: Size. Zwraca ona obiekt typu Size a wraz z nim informację o wysokości i szerokości elementu.

Do zwrócenia taga elementu użyjemy TagName – w ten sposób dostaniemy stringa z nazwą taga.

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Czy element jest wyświetlony, zaznaczony i aktywny

Informację o tym, czy element jest wyświetlony możemy uzyskać za pomocą właściwości Displayed. Właściwość ta zwróci nam prawdę albo fałsz.

Podobnie działają dwie pozostałe właściwości, o których chcę Wam opowiedzieć: również zwracają prawdę albo fałsz. Pierwsza z nich to Selected i zwróci nam informację, czy element jest zaznaczony (np. checkbox, radio button, albo odpowiednia opcja z listy rozwijanej). Druga właściwość to Enabled i ta z kolei zwraca nam informację, czy element jest aktywny (czyli np. czy przycisk jest klikalny).

Immediate window

Przy okazji tej lekcji, pojawiło się Immediate window. Jeżeli chcesz doczytać sobie więcej o tym co to jest i jak tego używać, to podrzucam link z dokumentacji.

Pełny kod z lekcji

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.