Selenium w C# 60. „Chainowanie” metod

W tej lekcji zobaczysz jak wygląda i na czym polega „chainowanie” metod. W tym celu lekko zmodyfikujemy nasz ostatni test i klasy Page Object.

„Chainowanie” metod

W naszym ostatnim teście zastosowaliśmy podejście, w którym metody w klasach Page Object nie zwracały nic. Były więc oznaczone słówkiem void. Każdą kolejną akcję wykonywaliśmy w osobnej linii zakończonej średnikiem. Jeżeli nasze akcje dotyczyły dwóch różnych stron, musieliśmy zainicjalizować w klasie testowej obiekty dwóch różnych klas Page Object.

Teraz poznasz podejście, które pozwoli Ci po kropce wywoływać jedną akcję po drugiej bez używania za każdym razem zmiennej reprezentującej daną stronę. Nasze Page Objecty wezmą też na siebie zwracanie odpowiedniego obiektu odpowiedniego typu, w związku z czym nie będziemy musieli inicjalizować obiektów wszystkich klas Page Object, na których będziemy chcieli pracować.

Kod

Ukryta treść

Nie masz dostępu do tego kursu. Wykup dostęp albo zaloguj się, by móc zobaczyć pełną lekcję.

Wsparcie merytoryczne

Nie masz aktywnego członkostwa. Wykup dostęp albo Zaloguj się, by móc zadawać pytania.