Selektory CSS 3. Selektory specjalne – id i klasa elementu

Wiemy już jak wyszukiwać elementy po wartości dowolnego atrybutu, w tym klasy i id. Dzisiaj jednak poznamy selektory specjalne, czyli skrócony zapis wyszukiwania po klasie i id.

Przewodnik po selektorach CSS i XPath

Przy lekcjach dotyczących selektorów CSS i XPatha, a już szczególnie przy zadaniach, pomocny się może okazać przewodnik po selektorach CSS i XPath.

>> Dostaniesz go tutaj


Selektory specjalne

Id

Istnieje skrócony zapis wyszukiwania elementów po id – używamy w tym celu # (SHIFT+3). W jaki sposób łączyć taki selektor np. z konstrukcją, którą poznaliśmy w poprzedniej lekcji (tą w nawiasach kwadratowych) oraz jak do tego dodać taga, zobaczysz na filmie.

Klasa

Skrócony zapis możemy też użyć w przypadku klasy (za pomocą zwykłej kropki). Takie wyszukanie różni się jednak od klasycznego wyszukania jakie poznaliśmy w poprzedniej lekcji ([class=’pierwsza-klasa druga-klasa trzecia-klasa’]). Po pierwsze możemy tam podać tylko jedną klasę. Pod drugie zapis taki nie jest równoznaczny z [class=’jakaś-klasa’]. Ten ostatni wyszuka elementy, których wartość atrybutu class jest dokładnie taka jak podana, podczas gdy za pomocą skróconego zapisu możemy znaleźć elementy posiadające jakąś klasę niezależnie od tego, czy ten element posiada jeszcze jakieś klasy. Więcej o tych różnicach oraz jak to połączyć z innymi warunkami mówię na filmie.