Java dla Testerów 1. Zmienne i typy proste

Na pierwszy ogień idą zmienne i typy proste w Javie. Na wideo pokazuję jakie typy liczbowe istnieją w Javie oraz co to jest char i boolean. Dowiesz się także czym jest deklaracja i inicjalizacja zmiennej oraz jak obie te rzeczy wykonać jednocześnie.