Strona główna > Kursy > Java dla testerów > Java dla Testerów 4. Operatory relacyjne i logiczne oraz konkatenacja

Java dla Testerów 4. Operatory relacyjne i logiczne oraz konkatenacja

W tej lekcji pokażę Ci operatory relacyjne i logiczne oraz konkatenację.

Poznasz operatory relacyjne takie jak:

  • ==, czyli sprawdzenie czy obie strony wyrażenia są sobie równe,
  • !=, czyli sprawdzenie czy obie strony wyrażenia nie są sobie równe,
  • <, czyli sprawdzenie czy lewa strona wyrażenia jest mniejsza od prawej,
  • <=, czyli sprawdzenie czy lewa strona wyrażenia jest mniejsza lub równa od prawej,
  • >, czyli sprawdzenie czy lewa strona wyrażenia jest większa od prawej,
  • >=, czyli sprawdzenie czy lewa strona wyrażenia jest większa lub równa od prawej/

W ramach operatorów logicznych dowiesz się czym jest równoważność, negacja, koniunkcja, alternatywa oraz alternatywa rozłączna.

Na koniec pokażę Ci także czym jest konkatenacja i jak jej używać.

Chcesz poćwiczyć Javę w zadaniach? Dołącz do 5-dniowego wyzwania!

Co dwa dni dostaniesz jedno zadanie do rozwiązania, a w kolejnym mailu rozwiązanie z komentarzem.