Java dla Testerów 3. Operatory matematyczne

W tej lekcji pokażę operatory matematyczne oraz jak pracować z nimi na zmiennych.

Zobaczysz użycie operacji takich jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, modulo (czyli reszta z dzielenia). Pokażę Ci także co to jest inkrementacja i dekrementacja oraz ich dwie wersje.