Strona główna > Kursy > Java dla testerów > Java dla Testerów 15. Modyfikatory dostępu

Java dla Testerów 15. Modyfikatory dostępu

Modyfikatory dostępu to słowa kluczowe, które pozwalają określić widoczność np. klasy, pola, konstruktora czy metody. W tej lekcji omówimy sobie na przykładach modyfikatory dostępu w Javie.

Modyfikatory dostępu – linki i materiały

W Javie wyróżniamy cztery modyfikatory dostępu.

Private

To jest “najwęższy” modyfikator dostępu. Pola klasy, metody czy konstruktory oznaczone modyfikatorem private będą widoczne jedynie wewnątrz tej samej klasy. Taki modyfikator dajemy tam, gdzie potrzebujemy coś na użytek “wewnętrzny” w danej klasie i nie chcemy żeby np. dana metoda była widoczna poza tą klasą.

Protected

Ten modyfikator mówi o tym, że np. metoda oznaczona takim modyfikatorem jest widoczna po pierwsze w innych klasach z tego samego pakietu, a pod drugie w klasach dziedziczących po klasie, w której znajduje się ta metoda.

Default

Domyślny modyfikator to ten, który jest przypisywany domyślnie gdy wprost nie podamy żadnego. Ogranicza on widoczność elementów klasy do tego samego pakietu.

Public

Ten modyfikator z kolei daje nam najszerszy dostęp. Elementy klasy oznaczone tym modyfikatorem, np. metody, są widoczne w dowolnym miejscu i w dowolnej innej klasie.

Modyfikatory dostępu dla klas

Powyższe przykłady dotyczą elementów klasy, a co z samymi klasami? Klasy oczywiście również mają swoje modyfikatory dostępu ale nie zawsze wszystkie z wyżej wymienionych. Klasa może mieć domyślny modyfikator dostępu, co oznacza, że będzie widoczna dla klas z tego samego pakietu. Jeżeli klasa będzie ustawiona na public, to będzie widoczna w każdej innej klasie. Modyfikatory protected i private nie są dostępne dla klas, chyba że mówimy o klasie wewnętrznej. Przykład zobaczysz na filmie.

Chcesz poćwiczyć Javę w zadaniach? Dołącz do 5-dniowego wyzwania!

Co dwa dni dostaniesz jedno zadanie do rozwiązania, a w kolejnym mailu rozwiązanie z komentarzem.