Strona główna > Kursy > Java dla testerów > Java dla Testerów 25. Konwersja niejawna

Java dla Testerów 25. Konwersja niejawna

Konwersja niejawna to taka konwersja, która jest wykonywana automatycznie (tam, gdzie to możliwe). Niejawna konwersja jest wykonywana wtedy, gdy docelowy typ jest szerszy niż typ wejściowy.

W taki sposób możemy na przykład rzutować byte na int, który jest szerszy, czy int na double.

Ogólny kierunek jest taki: byte → short → int → long → float → double.

Chcesz poćwiczyć Javę w zadaniach? Dołącz do 5-dniowego wyzwania!

Codziennie dostaniesz jedno zadanie do rozwiązania, a następnego dnia przykładowe rozwiązania z komentarzem.