Strona główna > Kursy > Java dla testerów > Java dla Testerów 23. Klasy abstrakcyjne i interfejsy

Java dla Testerów 23. Klasy abstrakcyjne i interfejsy

Ta lekcja była przeprowadzona w formie spotkania LIVE. Omówiłam na nim klasy abstrakcyjne i interfejsy oraz podobieństwa i różnice między nimi.

Podsumowanie różnic:

  • Klasa abstrakcyjna może mieć abstrakcyjne i nieabstrakcyjne metody instancyjne, podczas gdy interfejs może mieć abstrakcyjne albo domyślne metody instancyjne.
  • Klasa abstrakcyjna może rozszerzać inną klasę abstrakcyjną lub nie abstrakcyjną, podczas gdy interfejs może rozszerzać tylko interfejsy.
  • Interfejs pozwala na wielokrotne dziedziczenie.
  • Klasa abstrakcyjna może mieć zmienne statyczne, niestatyczne, final, czy nie, a interfejs może mieć tylko public final static.
  • Klasa abstrakcyjna może implementować interfejs, ale interfejs nie może implementować klasy abstrakcyjnej.
  • Klasa abstrakcyjna może mieć konstruktor, interfejs nie.
  • W klasie abstrakcyjnej słówko abstract jest obowiązkowe jeżeli chcemy zadeklarować metodę abstrakcyjną, w interfejsie jest to opcjonalne.

Chcesz poćwiczyć Javę w zadaniach? Dołącz do 5-dniowego wyzwania!

Codziennie dostaniesz jedno zadanie do rozwiązania, a następnego dnia przykładowe rozwiązania z komentarzem.