Strona główna > Kursy > Java dla testerów > Java dla Testerów 11.  Klasa w Javie, obiekty i pola klasy

Java dla Testerów 11.  Klasa w Javie, obiekty i pola klasy

Po lekcji dotyczącej zakresów widoczności zmiennej, w tej lekcji ruszymy w końcu podstawy obiektowości. Odpowiemy sobie na pytania czym jest klasa w Javie, co to jest obiekt i czym są pola klasy.

Klasa w Javie, jak i w każdym innym języku obiektowym, jest szablonem dla obiektów. Określa ich dopuszczalny stan i zachowanie. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie zmiennych i metod w klasie. Metody w takich klasach, jakie nauczysz się tworzyć w tej lekcji, możemy wywoływać na obiektach klasy. Nie możemy ich sobie wywołać „z powietrza” – potrzebujemy obiektu.

Obiekt z kolei to już konkretna reprezentacja klasy. Nowy obiekt tworzymy używając słówka „new” i nazwy klasy, jaką ten obiekt będzie reprezentował.

Pola klasy, to po prostu zmienne zadeklarowane w ciele klasy. Dobrą praktyką jest dodawanie przed każdą taką zmienną słówka „private”. To słówko jest modyfikatorem dostępu, o których będzie w jednej z kolejnych lekcji. Na razie wystarczy jeżeli zapamiętasz, że tak zadeklarowane zmienne będą dostępne tylko w obrębie klasy, w której są zadeklarowane. Oznacza to, że nie będzie można ich użyć wewnątrz innej klasy, np. klasy testowej. Oznaczanie pól klasy jako prywatnych jest dobrą praktyką, ale nie oznacza to, że nie można ich oznaczyć jako np. pola publiczne. Można, ale ostrożnie. Więcej o tym powiem, gdy już poznamy modyfikatory dostępu.

Ta lekcja nie jest jedyną lekcją, w której będę mówiła o tym jak działają klasy i obiekty klas oraz jak ich używać. Od tej pory w następnych lekcjach będę dodawać kolejne cegiełki w ramach zagadnienia programowania obiektowego.

Jeżeli Ci mało albo nie możesz się doczekać na kolejną lekcję, to sprawdź ten artykuł na Guru99.

Chcesz poćwiczyć Javę w zadaniach? Dołącz do 5-dniowego wyzwania!

Co dwa dni dostaniesz jedno zadanie do rozwiązania, a w kolejnym mailu rozwiązanie z komentarzem.