Allure 6. Klucze SSH w Githubie

Klucze SSH w Githubie posłużą nam do logowania się TeamCity do Githuba i pobrania kodu naszych testów.

Linki:

Instrukcja instalacji Gita

Łączenie się z GitHubem za pomocą SSH (dokumentacja)

Domyślnie Twoje klucze SSH na Windowsie znajdą się pod ścieżką C:\Users\<nazwa_użytkownika>\.ssh

Komenda, którą generuję klucze w tej lekcji (Git Bash):

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -m PEM -C "twój_email@example.com"

Żeby automatycznie uruchamiać agenta SSH stwórz plik o nazwie „.profile” w lokalizacji C:\Users\<nazwa_użytkownika> i wklej tam to:

env=~/.ssh/agent.env

agent_load_env () { test -f "$env" && . "$env" >| /dev/null ; }

agent_start () {
    (umask 077; ssh-agent >| "$env")
    . "$env" >| /dev/null ; }

agent_load_env

# agent_run_state: 0=agent running w/ key; 1=agent w/o key; 2= agent not running
agent_run_state=$(ssh-add -l >| /dev/null 2>&1; echo $?)

if [ ! "$SSH_AUTH_SOCK" ] || [ $agent_run_state = 2 ]; then
    agent_start
    ssh-add
elif [ "$SSH_AUTH_SOCK" ] && [ $agent_run_state = 1 ]; then
    ssh-add
fi

unset env

Wsparcie merytoryczne

Nie masz aktywnego członkostwa. Wykup dostęp albo Zaloguj się, by móc zadawać pytania.