Java: Fundamenty 🛠️

Jedyny i ostatni kurs Javy, jakiego potrzebujesz jako początkujący tester automatyzujący.

Zapisz się na listę mailingową, a poinformuję Cię o starcie kursu i postępie prac nad kursem.

Co znajdziesz w kursie

Kurs oprócz niżej wymienionych zagadnień będzie zawierał również zadania z rozwiązaniami, quizy oraz wsparcie merytoryczne.

Wprowadzenie i zmienne

 1. Instalacja
 2. Main
 3. Printowanie na konsolę
 4. Komentarze
 5. Literały
 6. Deklaracja i inicjalizacja zmiennych
 7. Wnioskowanie typów zmiennych
 8. null
 9. Błędy kompilacji i błędy uruchomieniowe
 10. Uruchomienie programu z wiersza poleceń

Typy proste

 1. Liczby całkowite
 2. Liczby z częścią ułamkową
 3. Znaki
 4. Typ logiczny

Operacje i porównania na typach prostych

 1. Operacje arytmetyczne
 2. Przypisanie
 3. Inkrementacja i dekrementacja
 4. Operatory relacyjne
 5. Operatory logiczne

String

 1. Wielkość liter
 2. Czy zawiera tekst
 3. Fragmenty stringa
 4. Wyjątki
 5. Łączenie stringów
 6. Porównania
 7. Znak ucieczki
 8. Blok tekstu i wiele linii

Konwersja

 1. Niejawna konwersja
 2. Jawna konwersja

Zczytywanie z konsoli

 1. Podstawy
 2. Metody

Tablice

 1. Podstawy
 2. „new” i dodatkowe metody

Kontrola przepływu

 1. Instrukcja warunkowa
 2. Zagnieżdżona instrukcja warunkowa
 3. Trójargumentowy operator logiczny
 4. Pętla for
 5. Zagnieżdżona pętla for
 6. Pętla foreach
 7. Pętle while i do-while
 8. Instrukcja switch
 9. Wyrażenie switch

Metody

 1. Deklaracja metody
 2. Parametry i typ zwracany
 3. Zakres widoczności zmiennych
 4. Przeciążanie metod
 5. Dekompozycja funkcjonalna

Programowanie obiektowe

 1. Klasa, pola i obiekt
 2. Czy obiekty współdzielą informacje?
 3. Metody instancyjne (niestatyczne)
 4. Konstruktor i słówko this
 5. Przeciążanie konstruktorów i this jeszcze raz
 6. Duża ilość parametrów
 7. Kompozycja (has-a)
 8. Przechowywanie wartości vs przechowywanie referencji
 9. Niemutowalność Stringa
 10. Klasy osłonowe (wrappery)
 11. Porównywanie obiektów

Statyczne klasy, metody i pola

 1. Pola statyczne
 2. Stałe
 3. Metody statyczne
 4. Klasy statyczne i wewnętrzne

Dziedziczenie

 1. Dziedziczenie w klasach (IS-A)
 2. Super i this
 3. Klasa final
 4. Superclass reference
 5. Rzutowanie
 6. Klasa Object
 7. Przesłanianie metod
 8. Kiedy możemy przesłonić metodę

Hermetyzacja

 1. Pakiety
 2. Czym jest hermetyzacja
 3. Modyfikatory dostępu w klasach
 4. Modyfikatory dostępu w polach, metodach i konstruktorach
 5. Modyfikatory dostępu a przesłanianie metod
 6. Gettery i settery
 7. KIedy używać getterów i setterów
 8. Przypisanie przez referencję a settery

Klasy abstrakcyjne i interfejsy

 1. Klasa abstrakcyjna
 2. Kiedy używamy klasy abstrakcyjnej
 3. Interfejs (i dziedziczenie)
 4. Kiedy używać interfejsu
 5. Klasa abstrakcyjna vs interfejs

Generyki

 1. Typy generyczne
 2. Typy i konstruktory
 3. Extends
 4. Klasa Object vs typy generyczne
 5. Statyczne metody generyczne
 6. Instancyjne metody generyczne
 7. Wieloznacznik
 8. Wymazywanie typu

Dodatki

 1. Zewnętrzne biblioteki
 2. Adnotacje
 3. Enum
 4. Streams
 5. ArrayList
 6. Set
 7. Obsługa wyjątków
 8. Wyrażenia lambda

Halko!

Nazywam się Ela Sądel i już od ponad trzech lat tworzę kursy Selenium w ramach testelka.pl. Wcześniej pracowałam zarówno w korporacjach jak i startupach testując manualnie, pisząc testy automatyczne UI i API oraz testując na przykład rozwiązanie oparte o Business Intelligence. Kursy tworzę zarówno w oparciu o Javę jak i C#, chociaż jakby mnie zapytać, to nie umiem powiedzieć, który język lubię bardziej.

Zauważyłam, że testelkowi kursanci mają niekiedy problem z Javą. Chcąc Was dobrze przygotować do kursu Selenium, tworzę kurs Javy, którego program znajdziesz powyżej. Jeżeli nie chcesz czekać i wolisz zacząć od razu, to na YouTube dostępny jest darmowy kurs Javy dla testerów. Wszystkie lekcje i dotychczasowe spotkania LIVE w ramach tego kursu znajdziesz tutaj.

Do usłyszenia!